292 documents
retourner à la liste
   
292 results (1/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
Identifiant Citation 
1001
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲉ[ⲓ]ⲁ̣ⲍ̣ⲱⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ || ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃ[ⲟ]ⲗ̣ⲏ̣ ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁ̣[ⲡ]ⲉ ϩ̣ⲛ | ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ | ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ | ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ̣ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛ[ⲉ ⲛ]ⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫ[ⲩ]ⲗⲁⲝ. | ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁ[ⲝ ⲓ]ⲉⲁⲁⲓⲉ ⲑⲱⲍⲁⲝⲁⲫⲁ· ⲱⲍⲥⲁⲝ
______________________ⲓⲉⲓ̣____________________
1003
ⲓⲉⲟ[ⲩ ⲕⲃ ⲁⲧ]ⲟ
| ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ ⲑⲏⲱⲥⲁⲉⲓ
|| ⲟⲍⲁⲉⲍⲁ
1004
ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ
| ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ
| ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ
|| ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ
| ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ· ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ
| ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ
1005
... ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫ[ⲑⲁⲣ]ⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲯⲁⲙⲉ̣ⲍⲍⲁ̣ ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ [ⲙ]ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲇⲉ̣ⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>
1006
ⲓⲉⲟⲩ ⲏ           ⲛⲉ̣[ⲟ]
|| ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲣⲁⲛ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲃⲟ|ⲗⲟⲟⲩⲉ ⲭⲱ̣ⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ. | ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗ. ⲱⲟⲉⲉⲁⲥ· | ⲱⲉⲉⲏ· ⲛⲉⲫⲁⲱ· | ⲁⲱⲭⲱⲫⲱⲍⲁⲉ· ⲑⲉⲉⲓⲱ̣ⲍⲁⲉ· | ⲃⲏⲱⲫⲙⲏⲱⲍ· ⲯⲩⲭⲱⲃⲱⲁⲉⲓ· | ⲑⲁⲉⲓⲉⲱⲁ ⲩⲱⲫⲱⲍⲉⲓⲉ· | ⲙⲟⲉⲓⲉⲍⲉⲁ· ⲉ̣ⲩⲉⲓⲉⲁⲓⲍ· | ⲟⲩⲉⲁⲏⲉ· ⲯⲱⲓⲉⲁⲓ· | ⲉⲓⲏⲍⲁⲫⲁⲱ· ⲑⲱⲣⲓⲱⲍⲟ·
1007
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲟⲁⲍⲓⲱ̣ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲁⲗ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲡⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙ̣ⲡⲥⲟⲡ. ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ: ⲟⲁⲍⲫⲩⲉ. ⲱⲉⲍⲏⲁⲓ ⲁⲑⲁⲕⲉⲓ. _______________ⲩⲉⲁ__________________________
1008
ⲓⲉⲟⲩ ⲕⲁ  [ⲉⲟⲩ]
| [ⲡϣⲟⲙⲛⲧ] ⲙ̣ⲫⲩⲗⲁⲝ
| ⲱ̣[ⲍⲁⲍ] ⲉⲱⲏⲥ ⲁⲍⲁⲓⲉⲥ
|| ⲓ̣ⲃ ⲙ̣ⲡ̣[ⲣ]ⲟⲃⲟ̣ⲗ̣ⲏ
| ⲍⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ ⲱⲍⲉⲁⲓⲉⲁ
| ⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲓ ⲱⲍⲁⲱⲍⲁ
| ⲑⲱⲍⲁⲍⲁⲝⲁⲓ ⲱⲥⲭⲱⲍⲱⲍⲁ
| ⲛⲁⲱ[ⲍ]ⲁⲉⲓⲁⲓ ⲩⲍⲁⲓⲉⲱⲍ
|| [ⲙ]ⲁⲣⲁⲍ̣ⲁⲍ ⲡⲁⲓⲉⲱⲍⲁⲍⲉ
| ⲱⲍⲁ[ⲁ]ⲉⲍ ⲟⲩⲉⲡⲁⲍⲁⲍ
1009
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲟⲁⲍⲓⲱ
| ⲓ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅
1010
ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲅⲉⲛⲉⲧⲱⲣ ⲡⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲡⲟⲟⲩ
ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲡⲉϩⲟⲉⲓⲧʼ ⲡⲉ ⲓ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁ̣[ⲩ] ⲡⲉ ϩⲉⲣⲙⲁⲥ ⲉⲧⲉⲡⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲱϩⲧ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲧ ⲡⲉ ⲅⲁⲗⲓⲗⲁ ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱ̅ⲃ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟⲥ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲥ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⲡ̅ⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲕⲁⲓ̈ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲏ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲓ̈ⲛ ⲉⲧⲉⲡⲣⲏ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲁⲃⲓⲣⲉⲥⲥⲓⲛⲉ ⲡⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱ̅ⲃ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲡⲙⲉϩⲙⲏⲧ ⲡⲉ ϩⲁⲣⲙⲟⲩⲡⲓ̅ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲡⲙⲉϩⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲏⲉ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓⲛ ⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲃⲉⲗⲓⲁⲥ
1011
ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ· ϩⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲅⲉⲛⲉⲧⲱⲣ· ⲡⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧ̇ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲁⲙⲁ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲉⲩϩⲛ̅ⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲡⲟⲟⲩ
ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ· ⲡⲉϩⲟⲉⲓⲧ̇ ⲡⲉ ϩ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲑ̅ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ϩⲁⲣⲙⲁⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̇ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙ̅ⲛ̅ⲧ ⲡⲉ ⲅⲁⲗⲓⲗⲁ· ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱⲃⲏⲗ· ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟⲥ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ· ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲕⲁⲓ̈ⲛⲁⲛ ⲕⲁⲥⲓⲛ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲡⲣⲏ· ⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲁⲃⲓⲣⲉⲥⲥⲓⲁ· ⲡⲙⲉϩⲯⲓⲥ ⲡⲉ ⲓ̈ⲱⲃⲏⲗ· ⲡⲙⲉϩⲙⲏⲧ̇ ⲡⲉ ⲁⲣⲙⲟⲩⲡⲓⲁⲏⲗ· ⲡⲙⲉϩⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲏⲉ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓⲛ ⲡⲙⲉϩⲙ̅ⲛ̅ⲧⲥ<ⲛ>ⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲃⲉⲗⲓⲁⲥ·
1012
ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲁϣϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲣⲣⲣⲟ ϩϫⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲟⲩ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲙⲡⲉⲭⲁⲟⲥ ⲛⲁⲙⲛⲧⲉ
ⲛⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧϩϫⲛⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲡⲉϩⲟⲉⲓⲧ ⲡⲉ ⲁⲱⲑ ⲫⲟ ⲙⲙⲟⲩ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲗⲱⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛⲉ̣ⲓⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲁⲥⲧⲁⲫⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛϩⲟⲉⲓⲧⲉ ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟ<ⲟⲩ> ⲡⲉ ⲁⲱ ⲫⲟ ⲛϩⲟϥ ⲛⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲁⲡⲉ ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲟ ⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓ ⲫⲟ ⲛϭⲁⲡⲉⲓ ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲁⲓⲟⲥ ⲫⲟ ⲛϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
ⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲙⲉϩⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
1013
ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲁϣϥⲉ ⲣⲣⲣⲟ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲛⲙⲡⲏⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲟⲩ ⲉϫⲙⲡⲭⲁⲟⲥ ⲙⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲛⲉⲧⲛϩⲣⲁ ϩⲓϫⲛⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙⲡⲉ· ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁ ⲡⲉϩⲟⲉⲓ̣ⲧ̣ ⲡⲉ ⲁⲱⲑ· ⲡϩⲁⲛⲙⲟⲩⲉⲓ· ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲗⲱⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛⲉⲓⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲁⲥⲧⲟⲫⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛϩⲟⲉⲓⲧⲉ· ⲡⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲓⲁⲍⲱ ⲡϩⲁⲛⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛϩⲁⲛⲙⲟⲩⲉⲓ· ⲡⲙⲉϩϯⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲁⲓⲟ̣ⲥ̣ ⲡϩⲁⲛⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲇⲱⲛⲓⲛ ⲡϩⲁⲛϭⲁⲡⲓ· ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲡⲉ ⲥⲁⲃⲃⲁⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡϩⲁⲛⲉⲕⲣⲱⲙ ⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·
ⲧⲁ ⲧⲉ ⲑⲉⲃⲇⲟⲙⲁⲥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲑⲟⲛ· ⲛⲁ ⲛⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁ ⲉϫⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
1014
ⲧⲟ]ⲩⲥⲓⲁ ⲛⲛⲁ̣ⲓ̣[ⲱⲛ ⲛⲓⲙ] [ⲁ̅]ⲃ̅ⲁ̣̅[ⲃ̅ⲁ̅ ⲁ̅ⲓ̅]ⲁ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲓ̣̅ ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅
ⲡⲁ̣[ⲁⲩⲧⲟⲅⲉⲛ]ⲏ̣ⲥ̣ ⲛ̣̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛ.[……]
ⲡ̣ⲕ[ⲓⲙ ⲙ̅ⲫ]ⲩ̣ⲥⲓⲥ [ⲛⲓⲙ ⲧⲙⲁⲁⲩ] ⲛ̣̅ⲛⲁⲓⲱⲛ [.ⲧⲃ̅]ⲁ̣̅ⲣ̅ⲃ̣̅[ⲏ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲛ̅]
ⲡ]ϣ̣ⲣ̣̅[ⲡ]ⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲛ̅[ⲛⲁ]ⲓ̣[ⲱⲛ] ⲁ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲟ̅ⲯ̅ ⲇ̅ⲟ̅ⲝ̅ⲟ̅ⲙ̅ⲉ̅ⲇ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⲇ̅ⲟ̅ⲙ̅[ⲉ̅ⲇ̅ⲱ̅ⲛ̅]
ⲡⲁ̣ⲛ̣ⲓ̣ⲱⲛ̣ϩ ⲡ̣ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅
ⲛ̅ⲁⲣ[ⲭⲓ]ⲥⲧⲣⲁⲧ[ⲏⲅⲟ]ⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲫⲱ̣ⲥⲧⲏⲣ ⲛ̅[ϭⲟⲙ]
ⲁ̅ⲣ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲍ̅ⲏ̅ⲗ̅· ⲟ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲓ̅̈ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅· ⲇ̅ⲁ̅ⲩ̅[ⲉ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲉ̅] ⲏ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲗ̅[ⲏ̅ⲑ̅]
ⲁⲩⲱ ⲡ̅ⲣ̅ⲙ̅ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ̣ ⲛ̅ⲁⲧⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲓⲱⲛ ⲡ̅ⲓ̅ⲅ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲇ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅[ⲛ̅]ⲁ̅·
ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ̅ⲣ̅ϣⲁⲩ ⲙ̅ⲓ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲭ̅ⲉ̅ⲓ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲑ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲩ̅
ⲉⲃⲟⲗ ϩ͡ⲓⲧ̅ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
1015
ⲡⲉϥⲣ[ⲁⲛ
| ⲉⲓ]ⲁ̣ⲍⲱ[ⲓ]
| ⲓⲉⲟⲩ
1016
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲱⲁⲍⲓⲁⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ̣ ⲧⲉ||ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ· ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧ|ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ϩⲛ̣ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲓ | ⲙⲡⲃⲟⲗ  ⲛ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ | ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ̣ ⲙ̣ⲫ̣ⲩⲗⲁⲝ ⲩⲍⲱⲓ· ⲍⲱⲓⲝⲁ |  ⲓ̣[ⲉⲟⲍⲑϥ]
___________________________________________ⲓⲟⲉ____________________________________
1017
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲱⲁⲍⲓⲁⲓ
| ⲓⲉⲟⲩ
1018
ⲓⲉⲟⲩ ⲑ
___________________ⲅ̣ⲁⲁ__________________
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲣⲁⲛ ⲙⲡⲅⲙⲫⲩⲗ | ⲉⲓⲉⲁⲉ· ⲱⲉⲉⲓⲁ· ⲑⲓⲉⲅⲭⲱⲛ
ⲛⲁ || ⲛⲉ ⲛⲣⲁⲛ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ ⲭⲱ|ⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ·
| ⲩⲱⲍⲁⲉⲓⲉ· ⲑⲱⲛⲏⲍⲁⲉⲓⲉⲁ
| ⲁⲭ̣ⲱⲃ̣ⲉⲓⲡⲱⲍⲁ· ⲁⲫⲩⲱⲍⲁⲉ
| ⲱ̣ⲍⲁⲱⲉ ⲑⲱⲍⲏⲉⲓⲉ
|| ⲉⲓⲉⲟⲩⲉⲍⲩ ⲫⲟⲭⲱⲛⲍⲁ
| ⲡⲁⲣⲁⲡⲏⲍⲁⲱ ⲃⲟⲣⲏⲍⲁⲍⲉⲓ
| [ⲅ]ⲱⲍⲁⲍⲉⲉⲉⲓ ⲉⲓⲟⲫⲩⲍⲁ·
1019
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓⲟⲏⲓⲑⲱⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ | ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲓⲃ | ⲉⲩⲛ ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ | ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ̣ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ [ⲉⲓⲝⲁⲱ ⲉⲓⲍⲁⲏ]ⲉ̣ [ⲑⲱⲓⲉⲓ |
_______________________________ⲧ]ⲉⲁ___________________________
1020
ⲓⲉⲟⲩ ⲓ                         ⲉͷⲩ
| ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
ⲱⲩⲥⲁⲏ̣ⲉⲓⲉ  | ⲥⲁⲱⲥⲉ
ⲉⲁⲟⲉ̣
__________________________________
|| ⲧⲁⲱⲍⲁⲉⲓⲉ ⲭⲱⲍⲁⲉⲓⲉ
| ⲡⲁⲥⲁⲭⲱⲍⲁⲉ· ⲧⲁⲍⲁⲍⲉⲍ[ⲓ]ⲉ̣[ⲱ]
| ⲱⲉⲍⲁⲓⲟ ⲟⲱⲉⲟⲓⲉ
| ⲍⲏⲍⲉⲱⲍ· ⲍⲱⲍⲉⲓⲉ·
| ⲯⲉⲱⲭⲁⲉⲓ· ⲍⲉⲱⲍⲁⲓⲉⲓⲟ
|| ⲁⲉⲱⲏⲓⲉⲉ· ⲏⲓⲉⲟⲩⲉ·
1021
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲑⲱⲥⲓⲱⲛ
| ⲓⲉⲟⲩ
1022
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲑⲓⲥⲓⲱⲛ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ· ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ || ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙ|ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙ̣ⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁ|ⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟ̣[ⲩ]ⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ | ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ |  ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ·
| ⲑⲏⲥⲁⲛ̣ⲉ· ⲏⲥ̣ⲁⲉ ⲭⲁⲣⲥⲁⲥⲁ·
__________________________________________ⲟⲓⲟ______________________________
1023
ⲓⲉⲟⲩ ⲓⲁ                ⲟⲓ̣[ⲉ]
| ⲡ̣ϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
ⲟ̣ⲩ|ⲱⲱ̣ⲍⲉⲓ ⲩⲱⲥⲁ·
[ⲓⲁ]ⲉⲉ̣ ⲙⲡⲣⲟ||ⲃⲟⲗⲏ ⲓⲃ
| ⲉⲓⲍⲏⲧⲁⲉⲉⲓⲁ
| ⲟⲩⲉⲓⲉⲱⲟⲩⲉⲁ·
| ⲟⲩⲉ̣ⲱⲓⲍⲓⲉⲁ· ⲉⲓⲉⲍⲁⲍⲉⲓⲍⲁ
| ⲍⲉⲓⲉⲁ ⲉⲱⲓⲍⲁⲍ ⲱⲓⲉⲁⲓⲉⲍ
|| ⲑⲱⲓⲉⲍ̣ⲁⲍ ⲟⲍⲱⲍⲱⲁ
| ⲉⲓⲍⲁⲉⲁⲓ· ⲑⲱⲉⲓⲁⲉⲯⲁ
| ⲑⲉⲍⲱ̣ⲁⲓ
1024
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲍⲓⲱⲑⲁⲱⲓ
| ⲓⲉⲟⲩ
1025
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲍⲓⲱⲑⲁⲱⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗ̣ⲏ̣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ||ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ | ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ | ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ | ⲉⲣⲉⲟⲩⲉ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩ̣ⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ | ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
ⲛⲱⲱⲉⲓⲉⲁ· ⲱⲛⲓⲁ || ⲁ̣ⲩⲟ̣ⲍ̣ⲉ[ⲓ]ⲉ
_________________________________ⲱⲟⲛ___________________________
1026
ⲓⲉⲟ[ⲩ ⲓⲃ  ⲉⲓⲟ]
| [ⲡϣ]ⲟⲙⲛⲧ ⲛⲫⲩⲗⲁⲝ
| [ⲱ]ⲓ̣ⲉⲩ̣ⲁⲓ ⲍⲓⲱⲩⲉ· ⲟⲍⲏⲓⲉⲥ·
|| [ⲡ]ⲓ̣ⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| [ⲏ]ⲍ̣ⲏⲍⲱⲓⲁ· ⲱⲓⲉⲍⲁⲓⲉ·
| [ⲁⲓ]ⲉ̣ⲍⲁⲓⲉⲥ ⲟⲓⲉⲍⲁⲍⲉⲓ
| [ⲑ]ⲱ̣ⲓⲉⲍⲁⲓⲉ ⲱⲍⲱⲍⲱⲍⲓ
| [ⲍⲁ]ⲍⲁⲍⲱⲓ ⲍⲓⲓⲉⲱⲍⲉ
|| [ⲁⲁⲱ]ⲍⲉⲍⲁ ⲱⲍⲱⲍⲉⲁⲓ
| [ⲍⲉⲍ]ⲏⲁⲓⲱⲏ ⲍⲉⲍⲏⲱ
1027
ⲡⲉ̣[ϥⲣⲁⲛ]
|| ⲉⲓⲱ̣|ⲑⲏⲓ | ⲓⲉⲟⲩ
1028
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲉ[ⲓⲱⲑⲏⲓ] ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟ̣[ⲟⲟⲩ ⲉ]ⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|[ⲧϭⲟⲙ ⲙ]ⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ [ϩⲣⲁ ⲛ]ϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃ̣[ⲁⲗ]ⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛ̣[ⲟ]ⲟⲩⲥ ⲙⲡ̣ⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛ̣ⲙⲛⲧⲥⲛⲟ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲥ̣ ⲛ̣[ⲁⲡⲉ] || ϩ̣ⲛ ⲧ̣ⲉ̣ⲡⲣⲟⲃ̣[ⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡ]ⲣⲟⲃⲟⲗⲏ [ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟ]ⲟⲩ [ⲛⲉ ⲙⲡ|ⲙⲛⲧⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥ]ⲛ̣ⲟⲟⲩ̣ⲥ̣ [ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧ]ⲟ̣ⲩⲉ̣[ⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ | ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ | ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁ]ⲝ [ⲛⲅ ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲑⲣⲏⲥⲏ]ⲗ ⲁⲍⲁⲍ· ⲏⲟⲓⲍⲁⲍ
_____________________________ⲉ̣ⲟⲉ____________________________________
1029
ⲓⲉⲟⲩ̣ ⲓ[ⲇ                ⲟⲩⲉ]
| [ⲡϣⲟⲙ]ⲛ̣ⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| [ⲑⲱⲣⲁⲍ]ⲁ̣· ⲉⲓⲉⲁ̣ⲩⲍ
|| [ⲉⲁⲍⲁ] ⲡ̣ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| [ⲡⲣⲱ]ⲁⲍⲁⲓⲉ ⲍⲁ̣.ⲭ̣ⲱ̣ⲁ
| [ⲁ]ⲡ̣ⲁⲱⲍⲁⲍ
| ⲱ̣ⲍⲁⲍⲁⲉⲍⲟⲩⲍⲁⲉ
| [ⲍ]ⲱⲫⲱⲍⲁ ⲫⲩⲍⲁⲥⲁ
|| [ⲩⲱ]ⲫⲱⲍⲁⲥ [ⲑ]ⲱ̣ⲫⲱ̣ⲍⲁ
| [ⲉⲓⲍ]ⲫⲓⲱⲓⲁ ⲟ[ⲩ]ⲉⲍⲩⲱ
| [ⲑⲉⲍⲉ]ⲁⲍⲁ ⲃⲁⲥⲁⲍⲁⲍ
1030
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲓⲍⲁⲏⲓⲁ
| ⲓⲉⲟⲩ
1031
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓ̣ⲍ̣ⲁ̣ⲏ̣[ⲓⲁ] ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̣ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉ̣[ⲣⲉ]ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ||ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧ̣ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧ|ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ | ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ· ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉ̣[ⲩ]ⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁ | ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃ̣[ⲟ]ⲗ̣ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ̣ | [ⲉ]ⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ [ⲛⲉ]ⲩ̣ⲣⲁ̣[ⲛ ⲭⲱ]ⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ [ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ] || ⲩⲱⲝⲁⲓ· ⲉⲓⲝⲁⲍⲁ· ⲉ̣[ⲓⲉⲟⲩⲉ]
_________________________[...]________________________________
1032
ⲓⲉⲟⲩ ⲓⲉ       [ⲉⲁⲍ
| ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲛⲁⲉⲓⲉⲟ | ⲁⲓⲍⲁ ⲁⲓⲱ
| ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
|| ⲟⲩⲉⲍⲁⲓⲧⲁ ⲍⲏⲱⲙⲁⲉ
| ⲏⲗⲙⲱⲍⲁⲍ ⲁⲉⲩⲍⲱⲍⲁⲓⲉ
| ⲱⲍⲏⲍⲏⲓ ⲍⲏⲍⲉⲁⲓ
| ⲍⲉ̣ⲍⲟⲩⲥ ⲟⲩⲍⲟⲩⲉ ⲉⲟⲩⲍⲟⲩⲁ
| ⲍⲱⲍⲁⲓⲉ ⲍⲱⲱⲁⲍⲁ
|| ⲱⲍⲱⲱⲁⲍⲉ]
1033
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
|| ⲟⲓⲏⲍⲍⲁ
| ⲓⲉⲟⲩ
1034
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲟⲓⲏⲍⲍⲁ [ⲡ]ⲣ̣ⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁ[ⲱⲧ] ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥ̣ⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛ⟦ⲡⲣⲟ|ⲃⲟⲗⲏ⟧ ⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ· ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙ||ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩ̣ⲥ̣ ⲕ̣[ⲁ]ⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ | ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ· ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ | ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁ̣[ⲛ ⲭⲱ]ⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁ̣ⲝ̣ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲛⲁⲱ̣[|ⲝⲁⲓⲉ ⲱⲁⲍ ⲉⲧⲁⲍⲉⲓ]
__________________________[ⲱⲟⲱ]___________
1035
[ⲓⲉⲟⲩ ⲓⲋ]                  ⲫ̣ⲉⲉ
| ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| ⲱⲫⲩⲝⲁⲓ· ⲝⲁⲓⲉ·
|| ⲫⲩⲝⲁⲓⲍⲁⲓ· ⲡⲓⲃ
| ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲟⲍⲍⲁⲍⲏⲓⲁ
| ⲉⲓⲁⲍⲁⲍⲱⲁⲓ
| ⲉ̣ⲓⲁⲍⲱⲱⲱⲁⲓ· ⲱⲍⲁⲓⲉⲱⲁⲉ
|| ⲱⲝⲁⲓⲁⲉ· ⲑⲱⲝⲁⲓⲉⲁ
| ⲱⲫⲱⲝⲁⲍⲁ ⲍⲁⲍⲉⲍⲁⲓ
| ⲟⲩⲉⲁⲥⲍⲁ ⲱⲟⲩⲉⲝⲁⲓ
| ⲫⲱⲍⲁⲍⲱ ⲍⲱⲍⲁⲭⲱⲍ
1036
[ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲁⲓⲱⲍⲏ
| ⲓⲉⲟⲩ]
1037
[ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲁⲓ]ⲱ̣ⲍⲏ [ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙ]ⲟ̣ⲟⲩ ⲉ[ⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ]ⲣ̣ⲉ||ⲧϭⲟⲙ ⲙ[ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃ]ⲟ̣ⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ [ⲛϩⲏⲧϥ ⲁ]ϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | [ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧ]ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ [ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ] ⲉⲩⲛ[ⲙⲛⲧⲥⲛ]ⲟ̣ⲟⲩⲥ ⲛ[ⲁⲡⲉ | ϩⲛ ⲧⲉ]ⲡ̣ⲣⲟⲃⲟⲗⲏ [ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗ]ⲏ̣ ⲉ̣ⲡⲉ̣̣[ⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟ]ⲟ̣ⲩ ⲛⲛⲓⲃ | [ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛ]ⲟ̣ⲟⲩⲥ [ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉⲓ] ⲧ̣ⲟⲩⲉⲓ [ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ]ⲟⲩⲉⲓ | [ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣ]ⲁ̣ⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ || ⲛⲉⲩ[ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡ]ⲅ̣ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ [ⲱⲓⲁⲝⲁⲁ ⲁⲍⲁ]ⲍ̣ ⲁⲍⲁⲍⲏ
_____________________________________ⲓⲟⲉ________________________________
1038
[ⲓⲉⲟⲩ] ⲓⲍ             ⲩⲓⲉ
| ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
| ⲫⲱⲍⲁ ⲱⲓⲱⲍⲁ ⲝⲁⲑⲱⲝⲁⲓ
|| ⲡⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲱⲓⲁⲭⲱⲁ ⲱⲍⲱⲍⲁⲱ
| ⲱⲍⲍⲍⲁⲏⲁ ⲍⲁⲍⲱⲙⲁⲝⲉ
| ⲱⲍⲁⲍⲉⲱⲍ ⲱⲫⲁⲝⲱⲍⲁ
| ⲱⲓⲉⲍⲱⲁ ⲫⲁⲍⲱⲱⲍ
|| ⲭⲁⲍⲉ̣ⲍⲱⲓ ⲍⲁⲍⲱⲓⲁ·
| ⲍⲱⲫ̣ⲏⲉⲓⲁ ⲍⲱⲍⲁⲫⲁⲍⲓ
 
1039ܒܫܘܡ ܘܒܫܡܗ ܕܥܫ[.]ܐܩܝܗ ܚܡܪܝܐܝܠ ܘܫܪܝܐܝܠ [...] ܕܝܗܐܕܘܢܩܡܝܐ ܢܐܝܐ ܐܘ ܐܘ [...] ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܫ ܠܥܠܡܐ [ܠ]ܥܠܡ ܐܡܝܢ
1040
[ⲛⲁ] ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓ[ⲏⲱⲟ]ⲟⲩⲍ̣ⲁ̣ⲁ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̣ⲙ̣ⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ [ⲛ]ϩ̣ⲏ̣ⲧ̣ϥ ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉ̣ⲃ̣ⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ⲏ ⲉ[ⲩⲛ]ⲙ̣ⲛⲧⲛⲁⲡⲉ [ϩⲛ] || ⲧ̣ⲉⲡⲣ̣ⲟ̣[ⲃ]ⲟ̣ⲗⲏ [ⲧⲉⲡⲣ]ⲟ̣ⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ [ⲙⲙⲟⲟ]ⲩ̣ ⲛⲉ ⲙⲡⲓⲃ | ⲉⲩⲛ[ⲙⲛⲧⲥ]ⲛ̣ⲟⲟⲩⲥ ⲕ̣[ⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲧⲟⲩ̣ⲉ̣ⲓ̣ ⲛ̣ⲛⲧ̣[ⲁⲝⲓⲥ] ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ | ⲙⲡⲃ[ⲟⲗ ⲛⲟⲩ]ⲉ̣ⲓ̣ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ [ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲩ]ⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣ[ⲓⲥ | ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁ]ⲝ̣ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ [ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲱ]ⲝ̣ⲁⲓ ⲟⲩⲝⲁⲓ ⲝⲁⲍⲁⲓ
___________________________ⲏⲅⲇ_______________________
1041
[ⲡⲉϥⲣⲁⲛ]
| ⲓ[ⲏⲱⲟⲟ]
| ⲩⲍ̣[ⲁⲁ]
| ⲓⲉ[ⲟⲩ]
1042
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲓⲉⲍⲏⲙⲁ
| ⲓⲉⲟⲩ
1043
quorum [...] magna ut [...] quomodo [...] annuntio regis [...] mortuus ab illa [...] detinetur anima [...] in hoc loco, sic et [...], cuius est mater [...] te, detineatur in omne tempus in amore et desiderio Martialis, quem peperit Coronaria. Adiuro vos per hunc praepositum super necessitates terrae sic et te [...] dominus [...] tu, ex hoc momento, [...] illas [...] amet Martialem, ut omni muliebri hora me in mente habeat et totum diem in animo habeat amorem meum [...] magna tu [...] dominum iam, iam [...]
1044
ⲓⲉⲟⲩ ⲓⲏ  ____________________[ⲓⲟⲩ]
[ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ] ⲫⲁ̣ⲓⲍⲁⲍⲉ | [ⲉⲏⲓⲁⲥ] ⲏ̣ⲝⲁ[ⲓⲥ]ⲓ
|| [ⲡⲓⲃ ⲙ]ⲡⲣⲟⲃ[ⲟ]ⲗ̣ⲏ
| ⲁ̣[ⲙⲁ]ⲍⲱⲓⲉⲍ ⲙⲁⲍⲁⲍⲱⲉⲩ
| ⲍⲱ̣[ⲭ]ⲁⲍⲁⲓⲉ· ⲟⲉⲓⲍⲁⲍⲏ
| ⲍ̣ⲁ̣ⲍⲱⲁⲓⲉ ⲍⲏⲍⲍⲏⲁⲓ
| [ⲱⲱ]ⲱⲍⲁⲓ ⲫⲱ̣ⲍ̣ⲁ̣[ⲍ]ⲱⲓ
|| [ⲱ]ⲍⲱⲱⲓⲉⲍ ⲉⲓⲍⲁⲍⲱ
| ⲟⲩⲑⲏⲍⲁⲓ ⲑⲉⲱⲟⲩⲍⲁⲍ
 
1045
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲍⲏⲙⲁ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉ[ⲃ]ⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁ̣̣ⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ· ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩ̣ⲥ̣ ⲙⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲡⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ||ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ̣ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟ[ⲟ]ⲩ̣ ⲛⲉ̣ ⲙⲡⲓⲃ | ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩⲉ ⲧⲟⲩⲉ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉ ⲙⲡⲃⲟ̣ⲗ̣ | ⲛ̣[ⲟⲩⲉ]̣ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ[ ⲛⲉ] ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓ̣ⲥ ⲛ[ⲉⲩ]ⲫⲩ|ⲗⲁⲝ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲙⲫⲩ[ⲗⲁⲝ ⲟⲩⲝⲁⲃⲉ] ⲉⲝⲁⲍⲁⲓ· ⲁⲍⲏⲝⲁⲓ
_______________________________________ⲃ̣[ⲁ]ⲓ_________________________________
1046
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲱⲏⲍⲁⲟⲓ
| ⲓⲉⲟⲩ
1047
ⲓⲉⲟⲩ [ⲓⲑ]________________[ⲓⲟⲩ]___________________
| ⲡ̣[ⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ] ⲛⲁⲝⲁⲍⲁⲍ
| ⲁ̣[ⲏⲝⲑⲁⲫ] ⲛⲁⲝⲁⲓⲉ·
|| ⲓⲃ [ⲙⲡⲣⲟ]ⲃⲟⲗⲏ
| ⲑ̣[ⲱ]ⲥ̣ⲁ̣[ⲍⲁ]ⲱ̣ⲍ ⲟⲩⲍⲁⲱⲍ
| ⲱⲉⲓ̣ⲍⲁⲁ̣ⲓ̣ ⲟⲩⲉⲍⲁⲍⲱⲓ
| ⲱⲍⲁⲍⲓⲏⲓⲉ· ⲱⲝⲁⲍⲁⲍⲱⲁ
| ⲑⲏⲥⲁⲩⲍ̣ⲁ̣ⲍⲱ ⲍⲁⲩⲍⲁⲱⲍⲉⲩⲓⲁ
|| ⲱⲍⲁⲓ[ⲍ]ⲏⲁⲓ ⲱⲝⲁⲍⲁⲫⲱⲍⲁ
| ⲍⲩ̣ⲩⲱⲍⲁⲍ ⲩⲟⲍⲱⲭⲁⲍⲁ
1048
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲱⲏⲍⲁⲟⲓ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ̣ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁ̣̣ⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ⲛϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥ|ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧ||ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲛ | ⲙⲙⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲕⲁ̣ⲧ̣ⲁ̣ | ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ | ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ | ⲟⲩⲍⲁⲉ ⲉⲩⲑⲍⲁⲓⲉ ⲍⲁⲓⲉⲩ
______________________ⲓⲟⲩ__________________________
1049
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲍⲁⲓⲍ[ⲱⲁ]
| ⲓ̣ⲉⲟⲩ̣
1050
[ⲓⲉⲟⲩ ⲕ ____________ⲓⲉ]ⲟ____________
| ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲫⲓⲑⲝⲁⲓⲍⲁ | ⲩⲩⲝⲩⲁⲓ· ⲗⲓⲑⲍⲁⲍ
|| ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ·
| ⲏⲗⲁⲍⲁⲍⲱⲓⲱⲓⲁ: ⲱⲓⲍⲓⲱⲏ·
| ⲍⲩⲫⲱⲥⲁⲱⲍ· ⲍⲟⲩⲍⲁⲓⲉ
| ⲱⲩⲍⲱⲩⲉⲍ ⲫⲱⲍⲉⲁⲃ
| ⲯⲱⲍⲁⲫⲓ· ⲱⲍⲁⲍⲱⲥ̣
|| ⲍⲱⲍⲉⲁⲯ ⲁⲍⲱⲍⲉⲍⲁ
| ⲍⲉⲍⲱⲓⲁⲥ ⲁⲍⲱⲫⲁⲁⲓ

 
1051
ⲛⲁ ⲛⲉ {ⲛⲧ}ⲛⲧⲁⲍⲁⲓⲍⲱⲁ ⲡⲣⲟⲃⲁ̣ⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃ̣ⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩ̣ⲏ̣ⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉ̣ⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲥⲛ̣[ⲟ]ⲟ̣ⲩ̣ⲥ || ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ· ⲉⲡⲉ̣ⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ | ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲧⲉ | ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉ[ⲩⲣ]ⲁⲛ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩ̣ⲫ̣ⲩⲗⲁⲝ: ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ | ϣ̣ⲁⲥⲁⲉ ⲍⲑⲱⲍⲁⲥ·  ⲓ̣ⲱⲝ
______________________ⲓⲟⲓ_____________________________
1052
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲓ̣ⲱⲣⲁⲍ̣
| ⲍ̣ⲁ
| ⲓⲉⲟⲩ
1053
ⲓⲉⲟⲩ [ⲕⲅ]        ⲥ̣ⲓⲁ
| ⲡϣ̣ⲙ̣ⲛ̣ⲧ̣ ⲙ̣ⲫⲩⲗⲁⲝ·
| ⲉⲥ̣[ⲁⲝⲁⲁ ⲓⲱⲉⲥⲁ] ⲉⲱⲍⲁⲉⲥⲁ
|| ⲡ[ⲓ]ⲃ ⲙⲡ̣ⲣ̣ⲟ̣ⲃ̣ⲟ̣ⲗ̣ⲏ̣
| ⲱⲥⲁ̣ⲉⲫ̣[ⲱⲍⲁ] ⲍⲩⲩⲍⲱⲍ
| ⲍⲉⲍⲱⲁ̣ⲁ̣ⲓ̣ⲉ̣ ⲑⲱⲥⲁⲉⲍⲁⲓ
| ⲱⲍⲩⲩⲱⲉⲍ ⲑ̣ⲉⲍⲁⲱ̣ⲍ
| ⲃⲁⲱ̣ⲍ̣[ⲁⲉⲉ]ⲍ̣ⲉ ⲩⲱⲍⲩ̣ⲍⲱ
|| ⲱⲗⲁⲍⲁⲉⲍ ⲑⲱⲍⲩⲗⲁⲍ
| ⲱⲍⲁⲗⲁⲍⲱⲉ ⲑⲱⲍⲱⲉⲍⲁⲉ
1054
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧ̣ⲁⲓⲱⲣⲁⲍⲍⲱ̣ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ | ⲛⲧⲉⲣⲉⲧ̣ϭⲟⲙ ⲙⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ̣ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ|ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉ||ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲓⲣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲓⲃ ⲉⲩⲛ|ⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ | ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲱⲥⲁ ⲉⲍⲑⲉ ⲥⲁⲱⲥⲁⲉⲥⲉ
_________________________ⲩ[ⲓⲟ]____________________________
1055
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲱⲏⲓⲱⲍ̣
| ⲓⲉ̣ⲟⲩ
1056
[ⲓⲉⲟⲩ ⲕ]ⲇ             ⲉⲟⲓ
| ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲑⲱⲉ̣ⲍⲁ[ⲓ]
| ⲥⲱⲍⲁⲉⲁ· ⲍⲱⲍⲁⲉ
|| ⲡⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲥⲱ̣ⲭⲟ̣ⲩⲍⲱⲁ ⲟ̣ⲩⲭ̣ⲁ̣[ⲁⲩⲓ]
| ⲱⲍⲓⲱⲍⲁⲉ ⲩⲱⲍⲩⲱ̣ⲍ̣
| ⲑ̣ⲩⲍ̣ⲁⲍⲉ̣ⲁⲍ ⲱⲓⲱⲍⲁⲓ
| ⲧⲁⲩⲍⲱⲑⲁⲱ ⲃⲏⲍⲁ̣ⲍ̣ⲩⲱ
|| ⲟⲩⲉⲍⲱⲁⲓ ⲑⲓⲱⲍⲁ̣ⲓ̣ⲉⲓ̣
| ⲁⲩⲍⲉⲫ̣ⲱⲉ ....ⲱ
1057
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲱⲏⲓⲱⲍ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲁ̣ⲱ̣ⲧ̣ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧ̣ϥ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ | ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ[ⲧ]ⲉ||ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ | ⲉ̣ⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ | ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛ̣ⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲭ̣ⲱ̣ⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩ̣ⲫⲩ|ⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙ̣ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲉⲓⲝⲁⲥⲁ· ⲱⲏⲁⲍ· ⲑⲱⲍⲉ̣ⲁⲓ.
_______________ⲓⲁⲉ̣________________
1058
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲍⲱⲍⲁ̣ⲓ̣
| ⲉⲱ
| ⲓⲉⲟⲩ
1059
ⲓⲉⲟⲩ ⲕⲉ   ⲓⲟⲩ
| ⲡⲅ ⲙⲫ̣ⲩ̣ⲗ̣ⲁⲝ
| ⲙⲟ̣[ⲝⲁⲓⲁⲉ] ⲥⲏⲍⲁⲍ
|| ⲗⲁⲍⲁⲍ̣ⲉ̣
| ⲓⲃ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
| ⲧⲁⲍⲱ̣ⲍⲁⲍⲱⲉ ⲉⲏⲉⲩⲱⲍⲁⲉ
| ⲁⲉⲏⲣⲍⲏ̣ⲱ̣ ⲑ̣ⲏ̣ⲭⲱⲱⲍⲱⲁ
| ⲑⲱⲍⲓⲉⲁⲍ ⲃ̣ⲉⲣ̣[ⲍ]ⲁⲉⲥⲁ
|| ⲫⲱⲯⲱⲍⲉⲍ ⲉⲓⲉⲍⲁⲉⲉ
| ⲱⲉⲥⲩⲫ̣ⲩⲍ ⲍⲉⲓⲍⲉⲱⲍ
| ⲱⲍⲱⲁⲁⲓⲉ ⲟⲩⲉⲍⲏ̣ⲟⲩⲍ
1060
ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲍⲱⲍⲁⲓⲉⲱ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗ[ⲉ] ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉ|ⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲙ̣ⲡⲁⲱⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲡⲣⲟ||ⲃ̣[ⲁⲗ]ⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ̣ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲩⲛⲙⲛ[ⲧⲓ]ⲃ | ⲛⲁⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉⲡⲉⲣⲁⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛ̣ⲉ | ⲙⲡⲙⲛⲧⲓⲃ ⲉⲩⲛⲙⲛⲧⲓⲃ ϩⲛ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲣⲉ|ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲧⲙⲡⲥ̣ⲟⲡ ⲉⲧⲉ ⲛⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ | ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲩⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡⲅ ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ ⲇⲁⲩⲍⲁⲉ ⲟⲩⲉⲍⲍ̣ⲁ̣ || ⲑⲱⲍⲱⲉⲁ:
_______________________ⲓⲟⲩ________________________________
1061
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲱⲍⲏⲍⲁ
| ⲉ ⲓⲉⲟⲩ
   
292 results (1/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.063s