292 documents
retourner à la liste
   
292 results (3/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 
Identifiant Citation 
1024
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲍⲓⲱⲑⲁⲱⲓ
| ⲓⲉⲟⲩ
1058
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲍⲱⲍⲁ̣ⲓ̣
| ⲉⲱ
| ⲓⲉⲟⲩ
1111
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲍⲱⲍⲱⲓⲁ
| ⲓⲉⲟⲩ
1021
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲑⲱⲥⲓⲱⲛ
| ⲓⲉⲟⲩ
1052
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲓ̣ⲱⲣⲁⲍ̣
| ⲍ̣ⲁ
| ⲓⲉⲟⲩ
1042
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲓⲉⲍⲏⲙⲁ
| ⲓⲉⲟⲩ
1030
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲓⲍⲁⲏⲓⲁ
| ⲓⲉⲟⲩ
1122
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲓⲟⲏⲓⲑⲱⲓ
| ⲓⲉⲟⲩ
1105
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲓⲱⲃⲁⲱ
| ⲓⲉⲟⲩ
1009
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲟⲁⲍⲓⲱ
| ⲓ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅
1108
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲩⲓⲱⲑⲓⲱ
| ⲓⲉⲟⲩ
1017
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲱⲁⲍⲓⲁⲓ
| ⲓⲉⲟⲩ
1061
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲱⲍⲏⲍⲁ
| ⲉ ⲓⲉⲟⲩ
1046
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲱⲏⲍⲁⲟⲓ
| ⲓⲉⲟⲩ
1055
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
| ⲱⲏⲓⲱⲍ̣
| ⲓⲉ̣ⲟⲩ
1033
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
|| ⲟⲓⲏⲍⲍⲁ
| ⲓⲉⲟⲩ
1116
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ
ⲍⲱⲁⲓⲱⲩⲓ
ⲓⲉⲟⲩ
1120
ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲍⲁ | [ⲱ]ⲍⲍⲏⲟⲍⲁⲍⲏⲓ | ⲟⲁ̣.ⲏⲁ ⲡⲁⲥⲁⲍ̣ⲁⲍ | ⲏⲍⲁⲏⲟⲍⲁⲍⲓⲁ || ⲑⲏⲍⲁⲥ̣ⲓⲁⲱⲍⲁ | ⲉⲓⲱⲍⲁⲟⲑⲱⲍⲁ | ⲫⲱⲍⲁ[ⲏⲍ]ⲁ̣ⲁⲩⲟ | ⲭⲱⲍⲏⲟⲍⲓⲍⲱ | ⲟⲫⲓⲱⲍ̣ⲁ̣ⲍⲱⲓ || ⲫⲁⲉⲱⲓⲍ̣ⲁ̣ⲍⲓⲟ | ⲱⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲍⲁ̣ⲓ̣ | ⲭⲁⲓⲱⲍⲱ̣ⲫⲱⲓⲁ | ⲍⲁⲍⲓⲛ[ⲟ]ⲩⲱ̣ⲉ̣ⲍ̣ | ⲫⲩⲱⲛⲍⲁⲍⲁⲍⲁ || ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡϣ̣ⲟ̣ⲙⲛⲧ | ⲙⲫⲩⲗⲁⲝ
1121
ⲡⲉϥⲭⲁⲣ ⲁϥⲧⲣⲉ|ⲧϭⲟⲙ ⲕⲓⲙ ϩⲛ ⲱⲁⲏⲱ | ⲁⲥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲣⲁ ⲛϩⲏⲧϥ | ⲁϥϯ ⲛϯⲫⲱⲛⲏ ⲉϥⲡⲣⲟ||ⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉ ⲧⲁ ⲧⲉ | ⲧϣⲟⲣⲡ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ
1081
ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ ϫⲉ ⲓⲉⲟⲩ ⲡⲓⲱⲧ ⲛⲛⲓⲉⲟⲩ | ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲁ ⲉⲧⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ϩⲛ ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ | ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ
1123
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲓϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣ̣[ⲟⲕ] ⲡ̣ⲓ̣ϣ̣[ⲣⲡ] ⲙ⳥ ⲡ̣ⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ [ⲁϥ]ⲧⲣⲉⲓⲉ̣[ⲟⲩ ⲥ]ⲙⲓ̣ⲛ̣[ⲉ] ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁ[ϥ]ⲕ̣ⲁⲑⲓⲥⲧ̣[ⲁ] ⲛ̣ϩⲉ̣ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲗⲓ̣ⲧⲟⲩⲣⲅ̣[ⲟ]ⲥ̣ [ϩⲣ]ⲁ̣ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉ ⲡ̣[ⲉϥ]ⲣ̣ⲁ̣ⲛ ⲛⲁ̣[ⲫ]ⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲍⲁⲟⲩⲍⲁ ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙ[ⲉⲗⲟⲥ] ⲛⲓⲙ [ⲛ]ⲧⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ̣ [ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ] ϩ̣ⲣ̣ⲁ̣ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛⲇⲉ̣ⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ [ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣ]ⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ [ⲛⲅ]ϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>
1162
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉⲓϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲛⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲏ̣ ⲱⲁⲍⲁⲛⲁⲍⲁⲱ· ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲛⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ [ⲡ]ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲛⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲛ̣ⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̣ⲛ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>
1124
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩ[ⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟ]ⲕ̣ ⲡ̣ⲓ̣ϣⲣ̣ⲡ ⲙ⳥ ⲡ̣ⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩ[ⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁ]ϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟ̣ⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲁ[ⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥ]ⲧ̣ⲁ̣ ⲛ̣ϩ̣ⲉ̣ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙ[ⲛ ⲗⲓⲧⲟⲩ]ⲣⲅⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧ[ⲉ ⲡⲉϥⲣⲁ]ⲛ̣ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲭⲁⲍⲁⲃⲣⲁⲱⲍⲁ [ⲥⲱⲧⲉ ⲙ]ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲛⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ [ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁ]ⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̣ [ⲛⲇⲉⲕⲁ]ⲛ̣ⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ  ⲛⲁⲓ[ⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ] ⲧⲏ̣ⲣⲟⲩ ⲉϩ̣ⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>
1163
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁϥⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁ†ⲓ†ⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲙⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲗⲁⲍⲁⲍⲁⲁⲁ· ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ†ⲧ†ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ
1164
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲁⲃⲣⲁⲱⲑ ⲛⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟ ⲙⲡⲟⲩ〈ⲟ〉ⲉⲓⲛ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁⲏⲣ ⲉϥⲥⲟⲧϥ ⲉⲧⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲏ ⲭⲁⲭⲁⲍⲁⲱⲣⲁⲍⲁ. ⲥ†ⲟ†ⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ  ϩⲁⲙⲏⲛ
1161
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁ̣ϥ̣ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲁⲣ̣ⲭⲱⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣ̣ⲅⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧ̣ⲉ̣ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲡⲁⲣⲛⲁⲍⲁ.. ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛⲛⲁⲣ̣ⲭ̣ⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>
1159
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ [ϩ]ⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲙⲉϩⲯⲙⲏⲧ ⲛ̣ⲁⲓⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲛⲁⲣ̣ⲭⲱⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇ̣ⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲣ̣ⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩⲙ̣ⲏⲧ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡ̣ⲁ ⲧⲁⲛⲟⲩⲁⲍ· ⲥⲱⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲉⲧϫ̣ⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲛ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣ̣ⲅⲟⲥ ⲙⲡⲙⲉϩⲙⲏⲧ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩ̣ⲛ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>
1160
ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ ⲉϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓϣⲣⲡ ⲙ⳥ ⲡⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲉϥ⳥ ⲁϥⲧⲣⲉⲓⲉⲟⲩ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲛⲁⲣ̣ⲭⲱⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ϩ̣ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲫⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲡⲗⲟⲩ̣ⲍⲁⲁⲁ· ⲥ̣ⲱ̣ⲧⲉ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ̣ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲣⲁ ϩⲙ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧ̣ⲏ̣ⲣⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙ̣{ⲛ̣}ⲡⲙⲉϩⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ̣ ⲛⲅϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ>>
1172
ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲡⲉⲧⲟⲡⲟⲥ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲝⲁⲝⲁⲫⲁⲍⲁⲍⲱⲍⲁⲏ ⲁϫⲓϥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲓ̣ϫ̣ ⲗ̣†ⲙ†ⲡⲉ ⲧⲁ ⲧⲉ ⲧⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϫⲓⲡⲉⲓⲕⲉⲣⲁⲛ ϩⲱⲱϥ ⲛϣⲟⲙⲧ ⲛⲥⲟⲡ ⲏⲏⲍⲟⲙⲁⲍⲁ ⲍⲱⲁⲗⲁⲱⲍⲁⲏⲍ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲉⲱⲧ ⲛϥϯ  ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲛⲧⲉⲧ̣ⲛ̣ⲡⲱϩ ⲉⲧⲡⲩⲗⲏ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̣ⲡⲉϥⲑⲏⲥⲣ ⲛⲧⲉⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧ̣ⲉⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲙⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛⲥⲉⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙⲡⲉϥϩⲟⲩⲛ· ⲡⲁ ϭⲉ ⲡⲉ †ⲡ†ϭⲓⲛⲕⲱ ⲉϩⲣⲁ ⲙⲡⲉⲑⲏⲥⲣ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧϥ·
1014
ⲧⲟ]ⲩⲥⲓⲁ ⲛⲛⲁ̣ⲓ̣[ⲱⲛ ⲛⲓⲙ] [ⲁ̅]ⲃ̅ⲁ̣̅[ⲃ̅ⲁ̅ ⲁ̅ⲓ̅]ⲁ̅ⲓ̅ⲁ̅ⲓ̣̅ ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲃ̅ⲁ̅
ⲡⲁ̣[ⲁⲩⲧⲟⲅⲉⲛ]ⲏ̣ⲥ̣ ⲛ̣̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛ.[……]
ⲡ̣ⲕ[ⲓⲙ ⲙ̅ⲫ]ⲩ̣ⲥⲓⲥ [ⲛⲓⲙ ⲧⲙⲁⲁⲩ] ⲛ̣̅ⲛⲁⲓⲱⲛ [.ⲧⲃ̅]ⲁ̣̅ⲣ̅ⲃ̣̅[ⲏ̅ⲗ̅ⲱ̅ⲛ̅]
ⲡ]ϣ̣ⲣ̣̅[ⲡ]ⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲛ̅[ⲛⲁ]ⲓ̣[ⲱⲛ] ⲁ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲟ̅ⲯ̅ ⲇ̅ⲟ̅ⲝ̅ⲟ̅ⲙ̅ⲉ̅ⲇ̅ⲱ̅ⲛ̅ ⲇ̅ⲟ̅ⲙ̅[ⲉ̅ⲇ̅ⲱ̅ⲛ̅]
ⲡⲁ̣ⲛ̣ⲓ̣ⲱⲛ̣ϩ ⲡ̣ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅
ⲛ̅ⲁⲣ[ⲭⲓ]ⲥⲧⲣⲁⲧ[ⲏⲅⲟ]ⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲫⲱ̣ⲥⲧⲏⲣ ⲛ̅[ϭⲟⲙ]
ⲁ̅ⲣ̅ⲙ̅ⲟ̅ⲍ̅ⲏ̅ⲗ̅· ⲟ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲓ̅̈ⲁ̅ⲏ̅ⲗ̅· ⲇ̅ⲁ̅ⲩ̅[ⲉ̅ⲓ̅ⲑ̅ⲉ̅] ⲏ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲗ̅[ⲏ̅ⲑ̅]
ⲁⲩⲱ ⲡ̅ⲣ̅ⲙ̅ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ̣ ⲛ̅ⲁⲧⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲓⲱⲛ ⲡ̅ⲓ̅ⲅ̅ⲉ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲇ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅[ⲛ̅]ⲁ̅·
ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ̅ⲣ̅ϣⲁⲩ ⲙ̅ⲓ̅ⲣ̅ⲱ̅ⲭ̅ⲉ̅ⲓ̅ⲣ̅ⲟ̅ⲑ̅ⲉ̅ⲧ̅ⲟ̅ⲩ̅
ⲉⲃⲟⲗ ϩ͡ⲓⲧ̅ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
1084
ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲓⲉⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ
|| ⲓⲉⲟⲩⲁ
| ⲓⲉⲁ
| ⲱⲓⲉⲟⲩ
| ⲓⲉⲟⲩ
1174
ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲣⲁⲛ ⲧⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϫⲓⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲏ ⲉⲧ̣†ⲕ†ⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲉⲭ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ: ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲉⲧϩⲛ ⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲕϣⲁⲛϫⲟⲟϥ ϣⲁⲣⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ· ⲉⲧϩⲛⲛⲉ ϫⲓⲛ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ϣⲁϩⲣⲁ ⲉⲫⲁⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲡⲉⲑⲏⲥⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ· ⲛⲉⲫⲩⲗⲁⲝ ⲙⲛ ⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲛ ⲛⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ· ϣⲁⲩⲥⲟⲕⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲧⲏⲣ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲉϣⲁⲕϫⲟⲟϥ· ⲁⲁⲁ ⲱⲱⲱ ⲍⲉⲍⲱⲣⲁⲍⲁⲍⲍⲍⲁⲉⲱⲍⲁⲍⲁ ⲉⲉⲉ ⲓⲓⲓ ⲍⲁⲓⲉⲱⲍⲱⲁⲭⲱⲉ ⲟⲟⲟ ⲩⲩⲩ ⲑⲱⲏⲍⲁⲟⲍⲁⲉⲍ ⲏⲏⲏ ⲍⲍⲏⲏⲍⲁⲟⲍⲁ· ⲭⲱⲍⲁⲡⲭⲉⲩⲓ ⲧⲩⲝⲁⲁⲗ̣ⲉⲑ̣ⲩ̣ⲭ ⲡⲁ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲛⲁⲡⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛ· ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ ⲉⲛ̣ⲁⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲛⲁⲡⲥⲁⲛⲃⲟⲗ· ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲛⲁⲡⲥⲁⲛⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲓⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲉⲧⲉ ⲧⲁ ⲧⲉ ⲡⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲍⲍⲏⲏⲱⲱⲭⲁⲁⲁⲏⲍⲁⲍⲁ ⲁϫⲓϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲏ̣· ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲓⲯⲏⲫⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲉⲧⲛϭⲓϫ †ⲍ†ⲱⲛⲋ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ ⲁϫⲓ ⲡⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲕⲱⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲩⲕⲟⲟϩ ⲙⲡⲉⲑⲏⲥⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛϩⲏⲧϥ
1119
ⲱⲏⲉⲁⲏⲱⲓⲟⲧ ⲓⲉⲟⲩ
1267
15 [עננאל תלתת עשרי לה שתועל ארבעת עשר]י לה [שמשיאל חם]שת   16 [עשרי לה שהריאל שתת עשרי לה ת]מיאל שב[ע]ת עשר[י לה {י[מאל} [מ]וריא[ל]   17 
1273
שת   16 [עשרי לה שהריאל שתת עשרי לה ת]מיאל שב[ע]ת עשר[י לה {י[מאל} [ט]וריא[ל]   17[תמנית עשרי לה ימאל תשעת עשר]י לה יהדי[אל ע]שרין [לה אנו]ן רבני עש[רתא] אלין 18 
1284
 2 [...חרמוני א]לף חרש למ[שרא כשפו וחרתמו ותושין ברקאל ]אלף[ נחשי]   3 [ברקין כוכבאל א]לף נחשי כוכב[ין זיקיאל אלף נחשי זיקין...]   4 [... ארע]תקף אלף נחש[י ]ארע[ שמשיאל אלף נחשי שמש שהריאל]   5 [אלף נחשי שהר] וכולהון שריו לגליה [רזין לנשיהון ולקובל מעבד דן]   6
1091ⲟⲩϩⲟ ⲛ̄̄ⲟⲩϩⲟⲣ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ ⲛϩⲟ ⲡⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣ·
1074

... ⲁⲥⲓⲧⲉ ⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲁ ⲉⲛⲧⲁϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲕⲟⲩ ⲛⲁⲱ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉⲧϩⲛ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲛⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ϩⲁⲧⲛⲉϩⲏ· 
 

1298

Carmen ad dentium dolorem mirificum de experimento. Luna descredente die Martis siue die Iouis haec uerba dices septies : 'argidam margidam sturgidam' dolorem rumpes.

1222

…ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲇⲁⲙⲁⲥ ⲁⲣⲭⲓ ⲉϫⲛ ⲥⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲁⲣⲃⲁⲱⲑ⳿ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲣⲭⲓ ⲉϫⲛ ⲕⲉⲥⲟⲟⲩ · ⲧⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲣⲃⲁⲱⲑ⳿ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲙⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲟⲩⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲁⲣⲭⲱⲛ ·

1223

ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲁⲇⲁⲙⲁⲥ ⲁϥϭⲱ ⲉϥⲣϩⲱⲃ ϩⲛ ⲧⲥⲩⲛⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲁⲣⲭⲱⲛ ·

1179Ἄλλο περίαπτον, οὗ πολλὴν ἔσχον πεῖραν.
 
  Εἰς φύλλον ἐλαίας μετὰ κοινοῦ μέλανος ἐπίγραψον κα ῥοι α. λάμβανε δὲ καὶ τὸ φύλλον τῆς ἐλαίας πρὸ ἡλίου ἀνατολῆς καὶ περίαπτε περὶ τὸν τράχηλον.
128612 [...]   13 [... ר]פאל ומיכ[אל ...]   14 [... ]מרנא רבא [הו]א מרא עלמא [...]   15
12857 [אדין אדיק ] מיכאל ושריא[ל ורפאל וגּ]ברי[אל מן קודשי שמיא על ארעא]   8 [וחזוא דם סגיא שפי]ך [ע]ל ארעא [ וכול ארעא אתמלאת רשעא וחמםא די אתחטא]   9
1282 1 [...והוו]א פח[זין ...שמיחז]ה אל[ף חברו]   2 [...חרמוני א]לף חרש למ[שרא כשפו וחרתמו ותושין ברקאל ]אלף[ נחשי] 3
1103κάνθαρε, κύκλον ἄγων σπορίμου πυρός, αὐτογένεθλε, ὅτι δισύλλαβος εἶ, ΑΗ, καὶ πρωτοφανὴς εἶ, νεῦσον ἐμοί, λίτομαι, ὅτι σύμβολα μυστικὰ φράζω· ηω αι ου αμερρ οουωθ ιυϊωη Μαρμαραυώθ Λαϊλαμ σουμαρτα.
1039ܒܫܘܡ ܘܒܫܡܗ ܕܥܫ[.]ܐܩܝܗ ܚܡܪܝܐܝܠ ܘܫܪܝܐܝܠ [...] ܕܝܗܐܕܘܢܩܡܝܐ ܢܐܝܐ ܐܘ ܐܘ [...] ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܫ ܠܥܠܡܐ [ܠ]ܥܠܡ ܐܡܝܢ
1257Ad capitis dolorem. Adonel angeli nomen scribis in charta pura et de licio ligabis in capite ... item alii.
1256Ad deuoratum. Digitis duobus pollice(m) et medicinali gurgulionem deducens dicis 'πορκα cucnaon'  ter dices et ter expues
1255Ad fugitiuos. In charta scribit dominus manu sua siue domina manu sua sinistra nomen fugitiui et de manu dextra scribat haec nomina 'pallachata παλλακατα caπpa' et ea(n)dem charta(m) mittes in mola(m) frumentaria(m). Aliud ; post ostium scribis : 'irrifa epona nupsit illegy'
1272Ad membrorum omnium dolorem. Praecantatio. Homini haec dicis ter nouies de manu sinistra digito medicinali et police ; dices : ' Vertigontes audierunt Iouem patrem sibi adoptationem dedisse, ut, si quid doloret, eadem die te nominasset, ut illi sanum facere, quod doleret. egontis tui meminito, mihi sanum facies et quod dolet'. Omnia nominabis.
1258Ad orfum equi. Scribis in dextra ungue pedis prioris ipsius de sinistra manu (in ungue) nomen cuiuslibet 'yppocalis. sylego. medicalis medis interim'.
1254Ad profluuium sanguinis uel haemorrhoidas legas et suspendas itacoeu καπα, tum haec nomina hebraica dices ‘ manna ‘, latinis ‘ mia blanam manna cyrfy calcod zama decarsin
1264Aduersus eterocra[o]nia: Alitum manu dextra[e] cludes, super cerebrum explanabis et hoc ter dicis: 'hoerbae etho oras erbae bo Abraxat boetiae'
1259Botamal huius angeli nomen in charta virgine scribes et de licio capite ligabis, emigranii dolorem pausat
1299Carmen ad uuae dolorem, quod sibi qui dolet praecantet et manus supinas a gutture usque ad cerebrum coniunctis digits ducens dicat : 'crissi crasi concrasi'. Quibus dictis rursum manus a gutture ducat et ter hoc faciat
1276Demones effugandos. Hoc dicis fisicum : 'Ocopo охФ. е. Г. е. i.'
1277Dicis illi ad aurem : 'Recede, demon, teleteni ueniunt !' '
1281Digitis quinque manus eiusdem, cuius partis oculum sordicula aliqua fuerit ingressa, percurrens et pertractans oculum ter dices : 'tetunc resonco bregan gresso', ter deinde spues terque facies
1289in lamella aurea acu cuprea scribes ορυω ουρωδη et dabis uel suspendes ex licio collo gestandum praeligamen et qui lippiet, quod potenter et diu ualebit, si obseruata castitate die lunae illud facias et ponas
   
292 results (3/5 pages)     12345       
filtrer par Citation  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun] 

 
ID  Mot de passe 

© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove

Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano

Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.028s